TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:44 PM  | View count: 521

Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4691/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính và các quy định về kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC; kịp thời trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố TTHC thuộc lĩnh vực được giao; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết TTHC theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Văn bản cũng nêu rõ nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết TTHC.

UBND Thành phố yêu cầu Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung kiểm tra việc niêm yết, tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của các đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

 

Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 5.797.885

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?