TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Ngày đăng 06/11/2017 | 4:46 PM  | View count: 541

Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 4689/UBND-KHĐT, về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các chủ đầu tư tăng cường, chủ động thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại các văn bản: số 2367/UBND-KHĐT ngày 16/5/2017 và số 3976/UBND-KHĐT ngày 15/8/2017 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017. Chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn khối lượng vào cuối năm mới thanh toán. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có kết quả giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiên độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Về đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm, các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017.

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch: UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công của các chủ đầu tư, nhất là những chủ đầu tư có dự án chậm giải ngân vốn giao; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017./.

Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 5.797.887

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?