TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017
Ngày đăng 24/11/2017 | 9:43 PM  | View count: 665

Ngày 1/11/2017, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 5496/UBND-KT chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố năm 2017.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính, UBND Thành phố yêu cầu các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành, các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố năm 2017, tiếp tục rà soát, lập danh mục toàn bộ các dự án hoàn thành chưa quyết toán; xây dựng hệ thống thông tin về tình hình quyết toán các dự án hoàn thành; làm rõ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, xác định đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, đề xuất kiến nghị. Đồng thời, phân công cán bộ và lãnh đạo chịu trách nhiệm quyết toán đến từng dự án; thực hiện chế độ giao ban định kỳ đế chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thàn; tập trung chỉ đạo lập hồ sơ quyết toán ngay sau khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (bao gồm cả các dự án ВТ); kịp thời hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của Sở Tài chính trong quá trình thẩm tra quyết toán; rà soát các dự án dở dang kéo dài (chuẩn bị đầu tư dở dang, thực hiện dự án dở dang), xác định lại sự cần thiết, nội dung, quy mô và hiệu quả đầu tư, đề xuất phương án dừng thực hiện, tiếp tục triển khai hoặc triển khai đến điểm dừng kĩ thuật, tránh lãng phí vốn đầu tư; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND Thành phố quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, lập danh mục các dự án chưa quyết toán, xây dựng hệ thống thông tin về tình hình quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án theo phân cấp; các nội dung vướng mắc liên quan đến các Sở, ngành Thành phố phải bám sát, quyết liệt để được tháo gỡ dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, làm rõ nội dung vướng mắc, đề xuất phương án xử lý./.

                                                                                                                                                            Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng: 5.797.726

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?