TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 3/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày đăng 24/11/2017 | 9:52 PM  | View count: 878

Ngày 27/10/2017, Bộ nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, quy định chung về khen thưởng như sau: Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước việc đánh giá, công nhân thành tích và đề  nghị cấp trên khen thưởng do Người đứng đầu bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện; đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành, đơn vị thì việc đánh giá công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích do Người đứng đầu quyết định. Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được, quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đầu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng kiến trong lao động, học tập, công tác; không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích trong quyết định khen thường lần trước; đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian tình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó. Trong 1 năm không đề nghị cấp trên xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân.

Về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở, ban, ngành và cấp huyện do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng xét trình giám đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định theo thẩm quyền. Người lao động, tập thể người lao động làm việc tại công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài; hợp tác xã trong các ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ, thương mại…do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã trực tiếp quản lý xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về tổ chức phong trào thi đua theo đợt trong phạm vi bộ, ban, ngành, địa phương; nội dung tổ chức phong trào thi đua; việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; về việc tặng cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc; khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo, khen thưởng doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013./.

 

                                                                                                                                                               Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 5.190.112

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?