TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố tăng cường hiệu lực trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 24/11/2017 | 9:54 PM  | View count: 674

Ngày 28/8/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban Qunar trị nhà chung ciw và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư của Ban quản trị nhà chung cư thei quy định; thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT_BXD.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của Chủ đầu tư cho Ban quản trị; trong việc quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị; việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư khi Chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng. Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nhà nước về chung cư; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp, kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định. Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư, diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư. Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm; rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì yêu cầu hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng.

 UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở./.

Quỳnh Anh

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 5.797.869

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?