TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành phố triển khai thi hành Bộ Luật hình sự
Ngày đăng 07/12/2017 | 10:11 AM  | View count: 432

Ngày 23/11/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến sâu rộng Bộ Luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng nhân dân trên địa bàn Thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự và các quy định mưới được sửa đổi, bổ sung qua đó sớm đưa các quy định của Bộ Luật Hình sự vào thực tế cuộc sống; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ Luật Hình năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, Thành phố chỉ đạo rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trọng các lĩnh vực thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật. Kiểm tra kết quả tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của thành phố...

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Hình sự; yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố và tình hình thực tế của đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai ở địa phương mình, tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ Luật Hình sự bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn./.

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 44
Tổng: 5.190.236

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?