TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện
Ngày đăng 07/12/2017 | 11:45 AM  | View count: 648

Thực hiện Chỉ thị số  34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ , UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan, công sở:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về tiết kiệm điện.

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới các phương tiện, thiết bị.

- Xây dựng và ban hành Quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Quy chế về việc thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan đơn vị theo các quy định hiện hành của pháp luật và Thành phố.

Các Sở, ban, ngành Thành phố có trách nhiệm: Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố nghiên cứu sử dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng khác trong quá trình hoạt động.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:  Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới đông đảo nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện; chỉ đạo tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các phường xã, khu dân cư về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình; các tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân để đảm bảo tiết kiệm điện năng theo đúng Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND Thành phố quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp và đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ (6 tháng, hàng năm) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

                                                                                                                                                                       Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 5.797.892

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?