TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố
Ngày đăng 18/12/2017 | 3:09 PM  | View count: 2902

Ngày 01/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 4032/KH-TTTP ngày 03/11/2017 của Thanh tra Thành phố về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

Thanh tra Thành phố xác định, việc xây dựng Kế hoạch Thanh tra năm 2018 giúp triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan của Trung ương và Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Kế hoạch gồm 04 nội dung chính:

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND Thành phổ về triển khai mở rộng sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành phố Hà Nội. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xác minh, báo cáo các vụ khiếu nại, tố cáo được UBND Thành phố giao, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định; phấn đấu giải quyết trên 90% các vụ việc được giao. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương.

- Công tác thanh tra hành chính

Thanh tra trách nhiệm các sở, ban, ngành của Thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố. Thanh tra trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố. Cũng theo Kế hoạch, năm 2018 Thanh tra thành phố triển khai 13 cuộc thanh tra tại các đơn vị: UBND huyện Mê Linh, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Phúc Thọ, UBND huyện Đông Anh, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Ứng Hòa, UBND huyện Mỹ Đức, UBND huyện Ba Vì, UBND huyện Thanh Oai, UBND huyện Thanh Trì, Sở Xây Dựng, Sở Tài chính. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra.

- Công tác phòng, chống tham nhũng:

Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành ủy, UBND Thành phố và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện; đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan. Thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành thanh tra.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND Thành phố. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực, trình độ, kỷ cương, trách nhiệm; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh ta hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Quyết định số 8391/QĐ-UBND: tải tại đây

Kế hoạch số 4032/KH-TTTP ngày 03/11/2017: Tải tại đây

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 5.797.692

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?