TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 20/12/2017 | 2:32 PM  | View count: 491

Ngày 04/12/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

- Các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017; Chỉ thị số 12/CT-TCT ngày 25/9/2017 của Bộ Công thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và các nội dung khác có liên quan để tổ chức triển khai công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định.

- Giao Sở Công thương: Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất, tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật; Đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý hoặc đề xuất UBND Thành phố xử lý các vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp theo quy định.

- Đối với việc xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công thương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giao Sở Công thương chủ trì, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ Công thương để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định./.

                                                                                                                                                                        Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 5.797.807

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?