TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.
Ngày đăng 20/12/2017 | 2:53 PM  | View count: 665

Ngày 13/12/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch hành động số 242/KH-UBND của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Hà Nội, cụ thể:

- Mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế Thủ đô đảm bảo các cân đối vĩ mô, hài hòa với phát triển văn hóa – xã hội, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý và hiệu quả, bảo vệ môi trường bền vững; cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững; văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

- Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Hà Nội: Chấm dứt mọi hình thức nghèo trên địa bàn; bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng; đạt được bình đẳng giới; đảm bảo đầy đủ và bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất; xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; giảm bất bình đẳng trong xã hội; phát triển đô thị, nông thôn bền vững; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn;…

Kế hoạch gồm 05 nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo khung pháp lý đầy đủ phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao nhận thức người dân Thủ đô trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền; phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; khoa học công nghệ; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp đất nước theo các mục tiêu phát triển bền vững ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách.

- Hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng Thủ đô văn minh, hiện đại, đồng bộ; tăng cường công tác quản lý trật tự phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, đi liền với bảo vệ tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường.

- Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ trách nhiệm được phân công tại Kế hoạch này tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch đề ra./.

                                                                                                                                                                        Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 59
Tổng: 5.797.838

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?