TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Ngày đăng 20/12/2017 | 3:33 PM  | View count: 563

Ngày 11/12/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố trong thời gian tới.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai xây dựng một số cơ chế đặc thù theo các nội dung kiến nghị của Thành phố đã được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương, đưa các cơ chế đặc thù này đi vào thực tế cuộc sống trên cơ sở phù hợp với thực tiễn quản lý, phát triển của Thành phố và quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương; Phát huy kết quả đã đạt được, hạn chế các tồn tại trong thời gian qua, toàn Thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, cần căn cứ từng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề ra bước đi, lộ trình, xây dựng giải pháp, cơ chế thực hiện phù hợp làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực; Xác định và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc tham gia xây dựng một số cơ chế, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, chỉ đạo; chủ động tham mưu, đề xuất một số giải pháp để Thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tham mưu việc hoạch định chính sách phát triển, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thành phố trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tham mưu đề xuất thực hiện theo ngành và lĩnh vực quản lý; định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

UBND Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 07 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đối với Thành phố, định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo UBND Thành phố.

Kế hoạch cũng ban hành Bảng phân công 19 nhiệm vụ để triển khai một số kiến nghị của Thành phố mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; trong đó phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành thực hiện./.

                                                                                                                                                                  Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 5.797.727

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?