TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng 20/12/2017 | 3:34 PM  | View count: 750

Ngày 11/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi truờng thành phố Hà Nội như sau:

- Bổ sung Điểm d vào Khoản 3, Điều 3 như sau: “d) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội”.

- Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 5 như sau: “b) Chuyển đổi mô hình Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội thành Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2017./.

                                                                                                                                                                Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.797.704

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?