TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Cầu Giấy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Ngày đăng 20/12/2017 | 3:40 PM  | View count: 658

Ngày 27/11/2017, Quận Ủy Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 53-KH/QU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Kế hoạch ban hành nhắm mục đích tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn Đảng bộ quân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung  cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận điện lệch lạc.

Nội dung nghiên chức, học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung,q uan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 gồm các 04 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/10/2017, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả , hiệu lực”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Theo đó, sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): lớp cho cán bộ chủ chốt quận; lớp do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy tổ chức cho tòa thể cán bộ, đảng viên, chi bộ cơ sở thuộc Quận; lớp của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có số lượng đảng viên ít.

Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy Đảng các cấp triệu tập, mọi cán bộ, đảng viên viết thu hoạch với nội dung tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cảu Đảng trong nhân dân, trên cổng giao tiếp điện tử quận và hệ thống truyền thanh các phường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bằng hình thức sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận./.

                                                                                                                                                                   Quang Huy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 5.797.889

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?