TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Cầu Giấy triển khai Luật Tố tụng hành chính.
Ngày đăng 20/12/2017 | 03:41  | View count: 407

Ngày 13/10/2017, UBDN quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND triển khai Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn quận.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích phổ biến sâu rộng Luật Tố tụng hành chính nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật; xác định cụ thể các nội dung công việc, thơi hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn quận.

Kế hoạch gồm 04 nội dung chính:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận; đăng tải trên trang thông tin điện tử quận và UBND các phường.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật quận và phường; Hội thẩm nhân dân; Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các phường; hội viên Hội Luật gia quận và phường; cho đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân quận, chấp hành viên, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và các văn bản liên quan.

- Tổ chức biên soạn tài liệu phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở các phường về Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan.

UBND quận giao Phòng Tư pháp là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đồng thời hướng dẫn các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả việc triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn quận./.

                                                                                                                                                                  Quang Huy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 59
Tổng: 1.689.041

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?