TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định pháp luật mới về phí công chứng.
Ngày đăng 20/12/2017 | 3:54 PM  | View count: 1241

Ngày 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, Thông tư số 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giảm mức thu phí công chứng đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản được bán) so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng, mức thu 90 nghìn đồng/trường hợp (giảm từ 100 nghìn đồng/trường hợp xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp);

2. Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu 270 nghìn đồng/trường hợp (giảm từ 300 nghìn đồng/trường hợp xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp); 

3. Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng, mức thu 450 nghìn đồng/trường (giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp).

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung quy định mức thu liên quan đến hợp đồng bán tài sản đấu giá, mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản v.v…tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC.

Thông tư số 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

                                                                                                                                                                 Thùy Dương

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 5.797.736

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?