TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/03/2018 | 3:41 PM  | View count: 1681

Ngày 07/2/2018, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Việc kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm mục đích kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thành phố. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; biểu dương nhân rộng các sáng kiến cải cách TTHC, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC mà trọng tâm là việc giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra; bố trí làm việc, cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị mình.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị mình và có báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng UBND Thành phố để theo dõi, tổng hợp.

Thời gian kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị được kiểm tra được thực hiện vào Quý II, III năm 2018./.

                                                                                                                                                                       Bảo Yến

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng: 5.797.757

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?