TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Ngày đăng 09/04/2018 | 2:52 PM  | View count: 4878

Ngày 29/3/2018, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCĐ chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, yêu cầu 100% các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy tắc ứng xử, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài nội dung chính về việc tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp thì Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị.

- Trình bày Quy tắc ứng xử trong cơ quan trên một mặt giấy (theo mẫu của Sở Văn hóa và Thể thao) phát tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tại bàn làm việc của từng cán bộ, công chức.

- Hàng tháng, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng, ban, đơn vị có đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử; nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các cán bộ, công chức vi phạm (là tiêu chí đánh giá phân loại A, B, C của cán bộ công chức).

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức đánh giá sơ kết, nêu gương những tấm gương thực hiện tốt, tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, phê bình những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.

- Định kỳ, đột xuất Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-Ctr/TU tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá kết quả hàng năm, báo cáo Thành ủy chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-Ctr/TU yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung; đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

                                                                                                                                                                    Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 5.797.865

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?