TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/08/2018 | 3:48 PM  | View count: 3305

Ngày 6/8/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng gồm: Cá nhân, hộ gia đình trong nước có liên quan đến việc sử dụng nhà ở cũ, thuê nhà ở cũ, mua nhà ở cũ; Cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc quản lý vận hành nhà ở cũ, bàn giao, tiếp nhận nhà ở cũ, bán nhà ở cũ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 38 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở cũ phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở cũ thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại Điều 84 Luật Nhà ở năm 2014 hoặc Điều 45 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì sau khi thu hồi, cơ quan quản lý nhà ở thực hiện quản lý, sử dụng nhà ở cũ theo đúng mục đích quy định.

Theo quy định, việc tiếp nhận nhà ở cũ thuộc diện tự quản, bán nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thông tư số 19/2016/TT-BXD và theo Quy định này. Quy trình, thủ tục, hồ sơ về việc ký hợp đồng thuê nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ, bán nhà ở cũ phải đảm bảo đơn giản về thủ tục và công khai cho các cơ quan, tổ chức, công dân biết, thực hiện.

Quyết định quy định 3 nội dung chính: Quản lý  nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước (gồm các quy định về ký hợp đồng thuê nhà ở cũ, bàn giao tiếp nhận nhà ở cũ, bán nhà ở cũ, lập hồ sơ lưu trũ và chế độ báo cáo quản lý nhà ở cũ); Các quy định về bảo trì, cải tạo xây dựng nhà ở cũ; Thu hồi, cưỡng chế, giải quyết tranh chấp khiếu nịa và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý, sở hữu nhà ở cũ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2018 và thay thế các quyết định: số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND Thành phố quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho thực hiện việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội và số 97/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố quy định một số nội dung cụ thể về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội./.

- Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND : Tải tại đây

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng: 5.880.015

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?