TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2018 | 3:25 PM  | View count: 2690

Ngày 05/9/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 4099/UBND-NC về việc thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 theo các nguyên tắc sau:

Đối với biên chế hành chính: thực hiện giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ; chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, trường hợp chưa chấm dứt phải có lộ trình cụ thể báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để đôn đốc thực hiện.

Đối với biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách cụ thể:

- Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục, y tế: thực hiện giảm 2% biên chế viên chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và ý kiến thẩm định của Bộ nội vụ năm 2018 (chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cũng thuộc diện tinh giảm 10% đến năm 2021).

- Đối với đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục, y tế: đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh…thì có thể bổ sung biên chế phù hợp nhưng phải quản lý chặt chẽ.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND Quận, huyện, thị xã: UBND quận, huyện, thị xã thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị tại địa phương thông qua việc lấy ý kiến bằng Văn bản của Quận, huyện, thị ủy, Thường trực HĐND quận huyện thị xã về kết quả sử dụng biên chế năm 2018 và nhu cầu biên chế năm 2019; yêu cầu: rà soát chính xác về số liệu lớp học, số học sinh của từng cấp học làm cơ sở xác định nhu cầu biên chế; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo phù hợp, thuận tiện với điều kiện, hoàn cảnh của viên chức; xác định nhu cầu biên chế đúng định mức quy định của Bộ ngành, có tính đến kết quả dự báo nhu cầu trong giai đoạn 2018 – 2021 và các năm tiếp theo; thực hiện các giải pháp đồng bộ về sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy, Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố, Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về số liệu báo cáo của địa phương, về cơ cấu biên chế theo vị trí việc làm.

- Đối với hợp đồng làm công tác chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp: chấm dứt hợp đồng chuyên môn ngoài chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ chi thường xuyên.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, đồng thời điều chỉnh báo cáo kết quả sử dụng biên chế năm 2018 và kế hoạch biên chế năm 2019 gửi về Sở nội vụ trước ngày 20/9/2018./.

Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng: 5.879.909

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?