TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2018 | 4:33 PM  | View count: 2512

Ngày 28/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9/2018 và bãi bỏ các quy định về quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng của quy định này gồm: các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội, tuy nhiên không điều chỉnh các nội dung sau: Quản lý phấn vốn đầu tư công tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thứ đối tác công tư (PPP) – thực hiện theo quy định riêng của UBND Thành phố; Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Quy định đề ra 05 nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư công:

- Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư công phù hợp với quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước và Thành phố; tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan.

- Các dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích sử dụng vốn đầu tư công ngoài việc thực hiện theo quy định riêng của UBND Thành phố về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bản thành phố Hà Nội.

- Dự án đầu tư công phải được quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường.

- Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố phải được cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, phát huy các nguồn lực đầu tư xã hội và được quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp.

- Quản lý dự án theo nguồn vốn: Các dự án sử dụng, nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đai của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn thu xổ số kiến thiết xây dựng Thủ đô, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư được quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, pháp luật có liên quan và quy định tại Quy định này.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng của các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung được quy định tại Quy định này./.

- Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố: tải tại đây

Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 5.879.883

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?