TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2018 | 4:39 PM  | View count: 3663

Ngày 05/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố. Đối tượng áp dụng gồm: UBND Thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Hà Nội; UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Quy chế quy định cụ thể về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau: Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND Thành phố gồm Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố được Chủ tịch giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội gồm giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành Thành phố hoặc cấp phó được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp huyện và UBND cấp xã gồm Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã hoặc cấp phó được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 Theo Quy chế có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Tổ chức họp báo theo quy định tại Điều 41 Luật Báo chí; đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban bao chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, đính chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Ngoài ra, Quy chế quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, bất thường; quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo và phóng viên.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018 thay thế Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 6/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thành phố Hà Nội./.

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND : Tải tại đây

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 5.880.013

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?