TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Ngày đăng 23/11/2018 | 10:15  | View count: 952

Ngày 08/11/2018, UBND Thành phố có văn bản số 5480/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản , thu nhập năm 2018, theo đó:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị mình trước ngày 30/11/2018.

Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018 (theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).

Để thực hiện nghiêm túc quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố xây dựng Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập, gửi Thanh tra Thành phố để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại các đơn vị. Việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập phải hoàn thành trước ngày 31/3/2019.

Thanh tra Thành phố đã có công văn số 5643/TTTP-PCTN ngày 16/11/2018 đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai kê khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố; báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra Thành phố trước ngày 20/4/2019.

UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố trước ngày 10/5/2019 và thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị./.                       

                                                                                                                                                                Quang Huy

Văn bản số 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018: Tải tại đây

Văn bản số 5643/TTTP-PCTN ngày 16/11/2018: Tải tại đây

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 49
Tổng: 1.689.243

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?