TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Ngày đăng 07/05/2020 | 4:23 PM  | View count: 2642

Ngày 27/3/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2020 với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng và đặc biệt quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành ( trong đó chú trọng công tác kê khai tài sản, thu nhập)

-  Xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng…

- Tổ chức các cuộc thi có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính

- Thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị: UBND huyện Thanh trì, UBND quận Hà Đông, Trường CĐ Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

Đồng thời Kế hoạch cũng ban hành phụ lục về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Thành phố.

UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND Thành phố tổng kết, đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch số 68/KH-UBND: tải tại đây

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.023.994

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?