TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020.
Ngày đăng 04/08/2020 | 3:34 PM  | View count: 513

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND Thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020; UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/7/2020 về việc khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020 với mục đích thông qua kết quả đo lường sự hài lòng để nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, nghiên cứu, phân tích đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng, dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Thành phố trong những năm tiếp theo.

Theo Kế hoạch, đối tượng khảo sát như sau: đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phếp xây dựng là các cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát, được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh đặt trên các quận, huyện, thị xã của Thành phố; đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công là người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát, được thực hiện tại các cơ sở giáo dục công lập và các cơ sở y tế công lập của Thành phố. Việc khảo sát được thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2020 theo mẫu khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ có sửa đổi, bổ sung phù hợp tính chất từng dịch vụ công và bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh).

Theo đó, UBND Thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì triển khai Kế hoạch theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với 04 dịch vụ công trên; phối hợp Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ năm 2020 trình UBND Thành phố.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích các dịch vụ, yếu tố có chỉ số hài lòng thấp, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ có biện pháp khắc phục để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong những năm tiếp theo./.

Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/7/2020: tải tại đây

                                                                                                                                                                 Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 47
Tổng: 5.024.267

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?