TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an.
Ngày đăng 14/10/2020 | 3:18 PM  | View count: 197

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 4889/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an. Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, bao gồm: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn chi tiết  thi hành 02 Luật trên.

Ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 79/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Cụ thể:

 •   Đối với quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh:

+  Khi nhận được quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh, trường hợp đã xuất cảnh hoặc nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo theo mẫu M05 cho cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định này;

+ Trường hợp chưa xuất cảnh hoặc chưa nhập cảnh, trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan.

 • Đối với Quyết định gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa chưa cho nhập cảnh;

Trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan.

 • Đối với văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh:

+  Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định;

 +  Trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan.

 • Trường hợp đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh phát hiện người có nghĩa vụ chấp hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, phải thông báo ngay kết quả thực hiện về Cục Quản lý xuất nhập cảnh để thống nhất quản lý; thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định để phối hợp xử lý( nếu có yêu cầu).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Lãnh đạo cơ quan yêu cầu các đồng chí công chức, nhân viên cơ quan cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết thi hành 02 Luật trên và thực hiện đúng các quy định về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019

Chi tiết văn bản: xem tại đây

                                                                                                                                                                                                Nam Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 70
Tổng: 3.618.037

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?