TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND Thành phố Hà Nội công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Ngày đăng 07/01/2021 | 3:34 PM  | View count: 195

Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5724/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019, cụ thể như sau:

  • Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 270.019 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán giao, tăng 7,9% so với năm 2018. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 18.934 tỷ đồng; Thu từ dầu thô: 3.305 tỷ đồng; Thu nội địa là 247.765 tỷ đồng. Trong năm 2019, đối với các khoản thu nội địa, có 09/19 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 10/19 khoản thu không đạt dự toán. Nguyên nhân chính là do số giao thu năm 2019 cao hơn khả năng thực hiện, một số doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, cơ cấu lại nên chưa ổn định kinh doanh...

  • Thu ngân sách địa phương năm 2019:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 182.467 tỷ đồng, trong đó:

+ Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 94.397 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.441 tỷ đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2018 sang: 57.803 tỷ đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm 2018: 27.826 tỷ đồng.

  • Chi ngân sách địa phương năm 2019:

Tổng chi ngân sách địa phương : 152.907 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi cân đối ngân sách địa phương: 79.706 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 31.715 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 46.182 tỷ đông.

+ Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2019 sang năm 2020 là 73.201 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 39.589; Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: xã phường, thị trấn: 33.612 tỷ đồng.

  • Đánh giá chung về công tác thẩm định, tổng hợp báo cáo tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách thành phố năm 2019:

+ Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2019 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

+ Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2019: Thực hiện Quyết định số 849/QĐ-KTNN ngày 09/7/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Đoàn Kiểm tra ngân sách địa phương năm 2019 của Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị của Thành phố. Sau quá trình làm việc, Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra chi tiết và thống nhất với số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Thành phố.

Nam Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 84
Tổng: 3.985.239

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?