TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 2: 18/02/2021 – 22/02/2021)
Ngày đăng 25/01/2021 | 11:38 AM  | View count: 206

Thực hiện công văn số 65-CV/ĐUK ngày 04/1/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố về truyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ,Thanh tra Thành phố xin gửi Ban Tuyên giáo - Đảng ủy khối các cơ quantin bài phản ánh hoạt động của đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 2) như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 65/UBND-TH ngày 07/01/2021 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Thanh tra Thành phố đã hướng dẫn các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo không để công dân khiếu kiện vượt cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ trongviệc xử lý tình trạng công dân các Tỉnh, Thành phố tập trung khiếu kiện đông người tại trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, để thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thanh tra Thành phố đã cử đồng chí Chánh Thanh tra tham gia Tiểu ban thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ tham gia Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban tiếp công dân Thành phốvà thường xuyên trực để tiếp công dân theo lịch của Tổ công tác. Đồng thời, Thanh tra Thành phố đang đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện đông người của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phục vụ Đại hội Đảng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 18/TB-VP ngày 20/01/2012.

Ngoài các hoạt động trên, Thanh tra Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do UBND Thành phố giao./.

                                                                                                                                                                               Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 53
Tổng: 3.985.520

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?