TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ban hành Kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.
Ngày đăng 25/01/2021 | 11:41 AM  | View count: 256

Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CPngày 07/8/2017 của Chính phủ), Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 với mục đích bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời, xác dịnh rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố triển khai 8 nhiệm vụ trong công tác kiểm soát TTHC năm 2021, cụ thể:

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành chính và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc giải quyết thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố.

- Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp trên địa bàn Thành phố, bảo đảm tất cả các thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố.

- Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, trong dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính do sở, ban, ngành trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, cấp huyện và cấp xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyêt thủ tục hành chính.

- Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

- Bảo đảm chất lượng thẩm định, đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo vãn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 96
Tổng: 3.985.131

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?