TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 01/02/2021 | 11:40 AM  | View count: 648

Ngày 26/01/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, danh mục gồm 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vichức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố, cụ thể gồm:

- 05 thủ tục hành chính cấp Thành phố: giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh, giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh, thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh, thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh.

- 05 thủ tục hành chính cấp huyện: giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện, giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện, thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện, thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện, thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện.

- 04 thủ tục hành chính cấp xã: giải quyết khiếu nại lần đầu ở cấp xã, thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã, thủ tục xử lý đơn tại cấp xã, thủ tục tiếp công dân tại cấp xã.

Theo đó, Thanh tra Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Thanh Thúy

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.880.006

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?