TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 03: 25/01/2021 – 29/01/2021)
Ngày đăng 02/02/2021 | 9:47 AM  | View count: 544

Thực hiện công văn số 65-CV/ĐUK ngày 04/1/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố về tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thanh tra Thành phố xin gửi Ban Tuyên giáo - Đảng ủy khối các cơ quan tin bài phản ánh hoạt động của đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 3) như sau:

          Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND Thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thanh tra Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 290/KH-TTTP ngày 20/01/2021 với 03 nội dung chính về: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, kế hoạch được triển khai đến toàn thể các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị trong toàn Thành phố, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp với Thanh tra Thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định; nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo về những vụ việc mới phát sinh, có khả năng diễn biến thành khiếu kiện đông người, vượt cấp; Công chức của Thanh tra Thành phố được phân công theo dõi, quản lý địa bàn, đơn vị thu thập thông tin về các vụ việc đông người, phức tạp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và báo cáo Trưởng phòng, Trưởng phòng tổng hợp báo cáo Chánh Thanh tra. Cơ quan Thanh tra Thành phố thực hiện báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng XIII 02 lần/ngày; cử cán bộ tham gia các tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng tại trụ sở tiếp công dân TW và trụ sở tiếp công dân Thành phố.

 Bên cạnh đó, Thanh tra Thành phố còn phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong xử lý tình trạng công dân các Tỉnh, Thành phố tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các khu vực trung tâm.   

          Thanh tra Thành phố thực hiện nghiêm túc, quán triệt tới từng Chi bộ nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn tại Văn bản số 04-HDDUK ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021”, Công văn số 20-CV/BTGĐUK ngày 15/01/2021 với nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân sửu 2021 và Công văn số 21-CV/BTGDDUK ngày 19/01/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021)”.

Ngoài các hoạt động trên, Thanh tra Thành phố vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo quy định, cũng như các công việc do UBND Thành phố giao./.

                                                                                                                                                                                Trần Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.880.037

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?