TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phú Xuyên.
Ngày đăng 01/07/2022 | 10:35 AM  | View count: 469

Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phú Xuyên.

Ngày 10/6/2022, Thanh tra Thành phố đã ban hành Kết luận số 2102/KL-TTTP-PCTN về thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phú Xuyên (Thời kỳ thanh tra: T ừ năm 2017 đến năm 2020) .

Theo đó, trong kỳ thanh tra, UBND huyện Phú Xuyên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN; kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về PCTN; thực hiện công khai, minh bạch trong việc thực hiện quy trình, thủ tục đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thông qua Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”. Công tác cải cách hành chính và đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đem lại hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. UBND huyện đã thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý thu chi tài chính ngân sách đối với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; thực hiện công khai trong việc mua sắm, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, góp phần tích cực trong việc chấn chỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa đối với hành vi tham nhũng, tiêu vực, thực hiện theo quy định về PCTN.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua thanh tra tại UBND huyện và một số đơn vị trực thuộc, còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch công tác PCTN của một số đơn vị còn sơ sài, chưa bám sát Kế hoạch PCTN của UBND huyện. Việc công khai, minh bạch trong trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn một số tồn tại như: không công khai kết quả lựa chọn các gói thầu tư vấn chỉ định, chậm công khai kế hoạch đấu thầu, chưa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một số dự án... Việc công khai dự toán, quyết toán hàng năm đôi lúc còn chậm, chưa đầy đủ. Việc công khai một số kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo chưa đầy đủ theo quy định, việc thực hiện một số kết luận thanh tra còn chậm. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện chưa có văn bản triển khai và tài liệu công khai về việc lấy ý kiến nhân dân; chưa có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, dự thảo kế hoạch sử dụng đất các năm từ 2017- 2019; không niêm yết công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...Trong xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: một số đơn vị chưa có định mức về văn phòng phẩm theo quy định; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ không thông qua hội nghị CBCC, không quy định chi trả thu nhập tăng thêm từ chênh lệch thu lớn hơn chi. UBND chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ các phòng, ban chuyên môn khác thuộc vị trí phải chuyển đổi vị trí công tác. Trong hoạt động mua sắm và quản lý tài sản công: một số đơn vị chưa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; chưa công khai biểu mẫu tài sản công; chưa công khai Quyết định mua sắm tài sản công...

Theo đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Phú Xuyên: nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại đã nêu tại phần Kết luận. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, và các đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng, chống tham nhũng theo các nội dung đã nêu tại phần Kết luận./.

                                                                                                                                                                            Nguyễn Thiệu

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 5.795.158

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?