TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022.
Ngày đăng 01/07/2022 | 3:10 PM  | View count: 392

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ngày 15/02/2022, đồng chí Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 495/KH-TTTP về công tác cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích: Đảm bảo triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của UBND Thành phố về công tác CCHC; tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC; Tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên được thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, xác định yêu cầu: công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm; Gắn với Chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2022; Triển khai đúng, đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như:

- Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan đạt tối thiểu 85%.

- Phấn đấu tối thiểu 89% số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trước hạn.

- Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc; 100% lãnh đạo cấp Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn của sở được quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC của Thành phố, đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI.

- 100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định.

Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2022 của UBND Thành phố và Kế hoạch công tác CCHC năm 2022 của cơ quan đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến, triển khai Kế hoạch công tác CCHC năm 2022 đến toàn thể CCNV trong phòng, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch số 495/KH-TTTP ngày 15/02/2022: ­tải tại đây .               

                                                                                                                                                                                    Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.796.734

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?