TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.
Ngày đăng 01/07/2022 | 3:12 PM  | View count: 396

Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Ngày 22/02/2022, đồng chí Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 575/KH-TTTP về phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Kế hoạch xây dựng nhằm phát huy truyền thống 77 năm Thanh tra Việt Nam, tổ chức triển khai phong trào thi đua 2022 vừa đảm bảo mục tiêu chống dịch, vừa đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của ngành và kỷ niệm 77 năm ngành thành lập ngành Thanh tra. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể công chức, nhân viên, người lao động ngành Thanh tra.

Thanh tra Thành phố phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới.

Theo đó, Thanh tra Thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, nhân viên, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; các phòng thuộc Thanh tra Thành phố.

Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra vừa đảm bảo thích ứng an toàn trong dịch bệnh, vừa nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động.

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Phong trào thi đua năm 2022 chia làm hai đợt: đợt 1 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/5/2022), đợt 2 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 31/10/2022).

Các đơn vị trong ngành Thanh tra triển khai thực hiện phong trào thi đua; tổ chức sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm, gửi báo cáo sơ kết về Văn phòng Thanh tra Thành phố trước ngày 30/5/2022; tiến hành tổng kết, bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2021 về Văn phòng Thanh tra Thành phố trước ngày 15/11/2022 (trừ trường hợp Thanh tra Thành phố có hướng dẫn khác).

Kế hoạch số 575 /KH-UBND ngày 22/02/2022: ­ tải tại đây .              

                                                                                                                                                                                    Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 5.796.811

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?