TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/06/2024 | 10:27 AM  | View count: 74

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 25/5/2024, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND tổ chức phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và
xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an; Phát huy nguồn lực xã hội, ý tưởng, sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung tham gia để người dân, cơ quan, tổ chức tham gia

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Đối tượng

 Công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

1.2. Nội dung

Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

1.3. Hình thức

 Cuộc thi được tổ chức trên ứng dụng VNeID. Người dự thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID.

1.4. Thời gian

 Bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024 (Chi tiết được thông báo cụ thể tại Thể lệ cuộc thi và cập nhật trong mã QRcode).

2. Đối với cuộc thi viết

2.1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức Cuộc thi). Các bài thi đã tham gia dự thi tại các Cuộc thi khác tương tự không được tham gia Cuộc thi này.

2.2. Hình thức thi

 - Bài dự thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4 (cỡ chữ 14, Time New Roman); Bài dự thi phải được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập; Phía trên trang đầu tiên (hoặc trang bìa) phải ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu pháp Luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tác giả bài dự thi cần phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên hệ (nơi ở, công tác, học tập); số điện thoại và địa chỉ Email (nếu có)

- Tập thể, cá nhân chỉ tham gia 01 bài dự thi; trả lời đủ các câu hỏi của Ban tổ chức Cuộc thi, không photocopy, video, clip; khuyến khích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về Căn cước, định danh và xác thực điện tử.

2.3. Nội dung (có mã QRcode để cập nhật Cuộc thi)

Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa  Việt  Nam  thông  qua  ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.4. Thời gian tham gia dự thi

Từ ngày ban hành Kế hoạch Cuộc thi cho đến hết ngày 13/7/2024

2.5. Số lượng bài dự thi

a) Các sở, ban, ngành cấp Thành phố: Mỗi đơn vị chọn tối đa 01 bài thi có chất lượng nhất sau khi đã chấm sơ loại tại cơ quan, đơn vị.

b) Các UBND quận, huyện, thị xã: Mỗi đơn vị chọn đối đa 02 bài thi có chất lượng nhất sau khi đã chấm sơ loại tại cơ quan, đơn vị. Lưu ý: các cơ quan, đơn vị không có bài thi phải có văn bản giải trình rõ lý do gửi Ban Tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.

2.6. Nơi nhận bài dự thi

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tiến hành sơ loại, chọn lọc các bài dự thi chất lượng tốt nhất theo Mục 2.5 gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Công an Thành phố) theo thời gian quy định. Trên cơ sở đó, bài thi được tổng hợp, gửi Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Thành phố để chấm, tổng kết và trao giải. Ban Tổ chức cấp Thành phố chọn những bài dự thi đạt giải để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi tại Bộ Công an.

 

Nguyễn Đức Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 53
Tổng: 7.583.216

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?