TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:04 PM  | View count: 1406
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5571/UBND-NC...

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:02 PM  | View count: 831
Ngày 31/10/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp...

Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 04:54 PM  | View count: 1895
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017

Ngày đăng 09/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 710
Thông báo tải: tại đây ...

Đồng chí Nguyễn An Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2017 | 04:19 PM  | View count: 6292
Bổ nhiệm Chánh thanh tra Thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn An Huy

Kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ngày đăng 07/11/2017 | 01:44 PM  | View count: 713
Ngày 28/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4754/UBND-KT về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc...

Thành phố triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:55 PM  | View count: 607
Ngày 18/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2019/KH-HĐ triển khai thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017...

Tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:49 PM  | View count: 738
Ngày 20/10/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:48 PM  | View count: 643
Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc s ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...

Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:46 PM  | View count: 519
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 4689/UBND-KHĐT, về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về...

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:45 PM  | View count: 562
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4973/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác giám sát, đánh...

Hà Nội chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:44 PM  | View count: 499
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4691/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. ...

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:42 PM  | View count: 431
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 4962/UBND-KT yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -...

Hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:40 PM  | View count: 1779
Ngày 18/10/2017, Thanh tra Thành phố ban hành hai công văn số 3808/TTTP-PCTN và 3809/TTTP-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của quận Nam Từ Liêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:38 PM  | View count: 1007
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm coi là nhiệm vụ trọng tâm; ...

Kết quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Tài chính

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:37 PM  | View count: 1251
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc...

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của quận Ba Đình

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:34 PM  | View count: 751
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quận ủy, UBND quận Ba Đình coi là nhiệm vụ trọng tâm; ...

Tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:32 PM  | View count: 366
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5462/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra,...

Tăng cường kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:31 PM  | View count: 471
Ngày 09/10/2017, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4933/UBND-KT về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày...

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:29 PM  | View count: 497
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.685.534

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?