TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:22 PM  | View count: 836
Ngày 14/11/2017, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2018. Mục tiêu của Kế hoạch...

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:16 PM  | View count: 647
Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân...

Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:15 PM  | View count: 2703
Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:13 PM  | View count: 1403
Ngày 11/10/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố ban hành Quyết định số 589/QĐ-BQLCTGT về...

Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:12 PM  | View count: 1503
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở...

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 18/12/2017 | 03:09 PM  | View count: 2986
Ngày 01/12/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 4032/KH-TTTP ngày 03/11/2017 của Thanh tra Thành phố...

Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:26 AM  | View count: 1445
Ngày 28/11/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Văn bản số 6069/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm...

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:24 AM  | View count: 964
Ngày 10/10/2017, Thứ  trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế ...

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:17 AM  | View count: 868
Ngày 01/12/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về công tác thanh tra...

Một số chính sách mới hiệu lực từ tháng 12/2017

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:21 PM  | View count: 734
Kể từ tháng 12/2017, một số chính sách mới có hiệu lực thi hành như: Điều chỉnh quy định ghi tên trên sổ đỏ; Vi phạm hành...

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:19 PM  | View count: 748
Ngày 29/11/2017,  UBND Thành phố ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm ...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ Thông tin và truyền thông

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:17 PM  | View count: 766
    Ngày 06/11/2017, Bộ Thông tin và ...

Một số chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:15 PM  | View count: 778
Luật bảo hiểm xã hội 2014  có hiệu lực từ ngày 01/01/2016; tuy nhiên trong đó có nhiều điều khoản quan trọng đến ngày...

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:13 PM  | View count: 1567
Kể từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 số 15/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày...

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:10 PM  | View count: 732
Ngày 24/11/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định 8137/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, ...

Điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:42 PM  | View count: 700
Chiều 5/12/2017, HĐND Thành phố khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông...

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:41 PM  | View count: 673
Ngày 16/10/2017, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5056/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ...

Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:39 PM  | View count: 895
Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về  kế hoạch kiểm toán năm 2018 . Năm 2018, KTNN sẽ thực...

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:37 PM  | View count: 789
Kể từ ngày 10/12/2017, Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 về việc quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt...

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:35 PM  | View count: 2855
Kể từ ngày 05/12/2017, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 6.810.102

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?