TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 842
Ngày 31/10/2017, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:25 PM  | View count: 472
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành...

Thành phố triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:24 PM  | View count: 481
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Mục...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 24/10/2017 | 04:00 PM  | View count: 928
Xem nội dung văn bản: tải tại đây

Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 23/10/2017 | 07:38 AM  | View count: 1156
Ngày 29/9/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6788/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn...

Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:18 AM  | View count: 427
Ngày 11/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước,...

Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:17 AM  | View count: 1072
Ngày 04/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:15 AM  | View count: 1132
Ngày 30/8/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018. Thanh tra...

UBND Thành phố triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:11 AM  | View count: 734
Ngày 05/10/2017, UBND Thành phố ban hành hai công văn số 4862/UBND – NC và 4870/UBNC-NC về việc triển khai công tác kê khai...

Sở Giao Thông vận tải thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:08 AM  | View count: 814
Ngày 11/8/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch...

Thành phố ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lâp thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:05 AM  | View count: 943
Ngày 05/6/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Q uy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập ...

Thành phố ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:02 AM  | View count: 446
Ngày 28/8/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết...

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:59 AM  | View count: 469
  Ngày 7/ 10/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển ...

Thành phố triển khai thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:55 AM  | View count: 482
Ngày 14/8/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động...

Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:52 AM  | View count: 719
Ngày 11/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước,...

Nghị định hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:51 AM  | View count: 788
Ngày 8/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng cho...

Thành phố ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 17/10/2017 | 04:22 PM  | View count: 445
Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6677/QĐ-UBND ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành ...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014, 2015, 2016.

Ngày đăng 17/10/2017 | 04:00 PM  | View count: 1613
Ngày 01/9/2017, Thanh tra Thành phố ban hành Kết luận số 3031/KL-TTTP về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây trong việc thực...

Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm;

Ngày đăng 16/10/2017 | 02:17 PM  | View count: 716
Theo báo cáo của Sở, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà...

Kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 16/10/2017 | 02:15 PM  | View count: 647
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Sở coi là nhiệm vụ trọng tâm; công tác PCTN gắn với việc...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 5.685.508

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?