TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:15 AM  | View count: 925
Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:12 AM  | View count: 826
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:27 PM  | View count: 900
Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai đoạn mới"

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:23 PM  | View count: 876
Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai...

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:17 PM  | View count: 894
Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:15 PM  | View count: 485
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:13 PM  | View count: 282
Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:08 PM  | View count: 184
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:08 PM  | View count: 617
Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:03 PM  | View count: 597
UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:02 PM  | View count: 591
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Thông báo Danh sách đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 10:39 AM  | View count: 1353
Thông báo Danh sách đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Ngày đăng 25/08/2022 | 04:14 PM  | View count: 974
Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập thăm và làm việc với Thanh tra thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 25/08/2022 | 03:33 PM  | View count: 922
Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập thăm và làm việc với Thanh tra thành phố Hà Nội.

Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Ngày đăng 25/08/2022 | 03:06 PM  | View count: 232
Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:40 PM  | View count: 900
Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Ngày đăng 12/08/2022 | 10:23 AM  | View count: 238
Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Ngày đăng 01/07/2022 | 03:12 PM  | View count: 586
Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ngày đăng 01/07/2022 | 03:10 PM  | View count: 567
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ngày đăng 01/07/2022 | 03:07 PM  | View count: 632
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 6.810.163

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?