TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:52 PM  | View count: 755
UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:51 PM  | View count: 700
Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực đầu tư ở địa phương.

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:49 PM  | View count: 908
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực đầu tư...

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:15 AM  | View count: 964
Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:12 AM  | View count: 860
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:27 PM  | View count: 936
Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai đoạn mới"

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:23 PM  | View count: 911
Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai...

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:17 PM  | View count: 927
Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:15 PM  | View count: 515
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:13 PM  | View count: 319
Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:08 PM  | View count: 219
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:08 PM  | View count: 634
Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:03 PM  | View count: 622
UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:02 PM  | View count: 648
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Thông báo Danh sách đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 10:39 AM  | View count: 1422
Thông báo Danh sách đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Ngày đăng 25/08/2022 | 04:14 PM  | View count: 1008
Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.

Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập thăm và làm việc với Thanh tra thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 25/08/2022 | 03:33 PM  | View count: 983
Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập thăm và làm việc với Thanh tra thành phố Hà Nội.

Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Ngày đăng 25/08/2022 | 03:06 PM  | View count: 251
Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:40 PM  | View count: 968
Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Ngày đăng 12/08/2022 | 10:23 AM  | View count: 276
Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 55
Tổng: 7.583.296

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?