PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND Thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.
Ngày đăng 20/12/2017 | 02:43  | View count: 669

Ngày 06/12/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 8462/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.

Theo đó, công bố 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Sở Công thương Hà Nội:

- Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 thủ tục trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước gồm: Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sửa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá); Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá sản phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu.

- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 03 thủ tục trong lĩnh vực quản lý giá: Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu xác định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá); Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá); Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội./.

                                                                                                                                                                        Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 44
Tổng: 1.689.175

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?