PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ngày 03/10/2020 Thủ tướng ban hành Quyết định số 1499/QĐ-Ttg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội trong phạm vi cả nước năm 2021
Ngày đăng 12/10/2020 | 9:35 AM  | View count: 153

Theo đó tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. Cụ thể như sau:

 • Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nươc: 247.344 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.836 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.508 biên chế.

 • Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.
 • Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.
 • Biên chế công chức dự phòng: 552 biên chế.

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2020.

Xem chi tiết văn bản: tại đây

                                                                                                                                                                   Nam Trung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 55
Tổng: 3.617.941

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?