PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 19/03/2021 | 11:33 AM  | View count: 1141

Ngày 03/02/2021, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác PCTN, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, kế hoạch gồm 06 nội dung chính sau:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.Căn cứ điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp.

- Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập: Thanh tra Thành phố chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức hội nghị.

-  Các đơn vị trực thuộc Thành phố xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với Nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng...

- Tổ chức tuyên truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Các đơn vị được UBND Thành phố giao thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: UBND huyện Thanh Trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với các hình thức phù hợp với đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài mà không thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở những nơi tập trung đông người thì có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác như: thông tin trên báo, đài của Trung ương và Thành phố; Cổng/Trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị; hệ thống truyền thanh cơ sở; băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, bảng LED, v.v. để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./.

                                                                                                                                                                               ThanhThúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3
Tổng: 5.881.185

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?