PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
Ngày đăng 31/08/2021 | 9:20 AM  | View count: 12829

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Thực hiện việc phát động của Thanh tra Chính phủ về cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Hà Nội tiến hành tổ chức triển khai cuộc thi đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Thành phố.

Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; cùng ngày Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 02/TL-BTC về thể lệ cuộc thi.

Theo ban tổ chức, đối tượng dự thi gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên ban tổ chức, ban đề thi, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi. Nội dung cuộc thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…và hiểu biết về sự phát triển về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng... ; Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố đề nghị:

- Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến và triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN: Tải công văn tại đây

- Thanh tra các quận, huyện, sở ngành tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, phổ biến, triển khai cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra; đồng thời tham gia tích cực vào việc triển khai cuộc thi trên địa bàn UBND cùng cấp và thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch của đơn vị mình: tải công văn tại đây.

- Các Phòng thuộc Thanh tra Thành phố phổ biến đến toàn thể CCNV trong phòng, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: Tải công văn tại đây

Các đơn vị gửi bài dự thi (tối thiểu 01 bài) về Thanh tra Thành phố (qua phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng) trước ngày 30/9/2021.

Các văn bản có liên quan, tải tại đây:

- Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: tải tại đây

- Văn bản số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 về thể lệ cuộc thi: tải tại đây

- Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Mẫu bài làm Cuộc thi: tải tại đây.

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 16
Tổng: 5.879.919

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?