PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 12/09/2022 | 11:12 AM  | View count: 66

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ngày 30/8/2022, đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội; được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội được sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Chính phủ đến cấp xã trực thuộc thành phố Hà Nội theo quy định tại Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT và công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp thành phố Hà Nội đến các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hình thức họp trực tuyến được áp dụng cho các loại hình họp theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg và loại hình họp khác đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Nguyên tắc thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 5 của Quy chế, cụ thể như sau:

- UBND thành phố Hà Nội thống nhất quản lý Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội theo mô hình tập trung.

- Các phiên họp trực tuyến có nội dung bí mật nhà nước phải đảm bảo phương án bảo vệ phương tiện, thiết bị, đường truyền sử dụng tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp quy định tại Điều 17 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Điều 6 của Nghị định số 26/2020/NĐ-CP , Điều 13 của Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND .

- Khai thác, sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội đúng mục đích, quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hà Nội thông qua hình thức trực tuyến; bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tư liệu, tài liệu điện tử phiên họp trực tuyến do cơ quan, đơn vị là điểm cầu chính lưu trữ và được thống nhất đưa vào quản lý, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị khác khai thác khi có nhu cầu.

- Kết nối các hệ thống họp truyền hình của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông để tổ chức cuộc họp trực tuyến từ Chính phủ, Bộ, ngành trung ương đến cấp xã trực thuộc thành phố Hà Nội.

- Phân quyền điều khiển các phiên họp trực tuyến trên Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội đến các điểm cầu cấp Thành phố, cấp huyện.

- Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công được đầu tư, trang bị phục vụ tổ chức họp trực tuyến bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, vận hành và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Trong đó, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố được quy định chi tiết:

- Bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm, yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội quy định tại Quy chế này.

- Tăng cường, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hình thức họp trực tuyến đối với các loại hình họp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

- Phân công cán bộ tham gia quản lý, vận hành tại điểm cầu gồm: 01 Lãnh đạo Văn phòng (hoặc tương đương), 01 cán bộ kỹ thuật tại điểm cầu để phối hợp trong vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội. Khi có yêu cầu thay đổi hoặc luân chuyển cán bộ làm nhiệm vụ khác phải kịp thời cử cán bộ thay thế và thông báo về Văn phòng UBND thành phố Hà Nội để có kế hoạch đào tạo, vận hành và sử dụng hệ thống.

- Hàng năm lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và mua sắm/thuê thiết bị đầu cuối (nếu có) để đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến tại điểm cầu (trừ các thiết bị đầu cuối do Văn phòng UBND thành phố Hà Nội là Chủ đầu tư bàn giao cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng) và trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công được đầu tư, trang bị phục vụ tổ chức họp trực tuyến đúng theo quy định pháp luật.

- Phối hợp Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát an ninh, bảo mật thông tin các thiết bị đầu cuối đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp trước khi đi đưa vào khai thác, sử dụng tại điểm cầu...

Căn cứ vào Quy chế này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý của mình. /.

Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/8/2022: ­ tải tại đây .           

                                                                                                                                                                                  Hà Dung

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 5.879.956

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?