PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022
Ngày đăng 13/09/2022 | 2:52 PM  | View count: 70

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Ngày 22/8/2022, UBND Thành phố ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 27/4/2022, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước năm 2021. Chỉ số PCI năm 2021 của Hà Nội xếp thứ 10/63, giảm 01 bậc so với năm 2020 và 2019, tăng 14 bậc so với năm 2015, tăng 41 bậc so với năm 2012, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt.

Để phấn đấu chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương có thứ hạng cao so với cả nước; thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND Thành phố, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung quyết liệt khắc phục các chỉ số thành phần giảm hạng đáng kể và các chỉ số rơi vào nhóm có xếp hạng rất thấp

01 Chỉ số giảm hạng đáng kể so với năm 2020 cần tập trung quyết liệt khắc phục : Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp thứ 57/63 - giảm 23 bậc). Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”.

05 chỉ số tuy đã tăng bậc so với năm 2020 nhưng vẫn còn rơi vào nhóm xếp hạng rất thấp, cần khắc phục: (1) Chỉ số "chi phí gia nhập thị trường" (xếp thứ 44/63, tăng 1 7 bậc), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”. (2) Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” (xếp thứ 50/63 - tăng 6 bậc), giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai. (3) Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 48/63, tăng 6 bậc), giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”. (4) Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng (xếp thứ 51/63 - tăng 01 bậc), giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”. (5) Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 29/63), tăng 15 bậc và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”; giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” và các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI; Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện “Chi phí thời gian”; Thanh tra Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”.

- Tập trung khắc phục 01 chỉ số thành phần có xu hướng giảm hạng: Chỉ số “Chi phí không chính thức” (xếp thứ 29/63 - giảm 3 bậc), giao Thanh tra Thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho người dân, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp.

- Duy trì 2 chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xếp hạng tốt: (1). Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 01/63), giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các giải pháp tiếp tục phát huy kết quả Chỉ số “Đào tạo lao động”. (2) Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 4/63, tăng 9 bậc), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để cải thiện kết quả Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”./.

 

Thanh Thúy

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng: 5.879.910

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?