PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chuẩn bị và tiến tới Đại hội XIII của Ðảng

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:10 PM  | View count: 36
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến 18/12/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Ngày đăng 15/01/2021 | 09:58 AM  | View count: 36
Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2125/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm...

Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 03:36 PM  | View count: 78
Ngày 09/12/2020 HĐND thành phố ban hành nghị quyết số 29/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội. Tổng...

UBND Thành phố Hà Nội công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày đăng 07/01/2021 | 03:34 PM  | View count: 65
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5724/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách...

Hà Nội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:46 AM  | View count: 97
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 5743/KH-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021. ...

Hà Nội ban hành Chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:44 AM  | View count: 75
Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa ...

Hà Nội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:40 AM  | View count: 70
Ngày 30/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn ...

Hà Nội ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2021.

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 86
Ngày24/12/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về phòng, chống dịch năm 2021. Hà Nội là Thành phố lớn, là...

Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 86
Ngày23/12/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người...

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế cán bộ, công chức từ tháng 12/2020.

Ngày đăng 16/12/2020 | 03:08 PM  | View count: 442
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ...

Hoàn thành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12/2020

Ngày đăng 20/11/2020 | 08:37 AM  | View count: 311
Năm 2020, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020. ...

Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính – ngân sách đặc thù.

Ngày đăng 17/11/2020 | 08:42 AM  | View count: 545
Ngày 05/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Ngày đăng 17/11/2020 | 08:40 AM  | View count: 1065
Ngày 19/10/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 1792/TTCP-KHTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021. Căn cứ Luật Thanh tra,...

Những nhóm đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm.

Ngày đăng 09/11/2020 | 02:37 PM  | View count: 378
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,...

Quốc hội chính thức chốt tạm dừng tăng lương cơ sở từ 01/7/2020.

Ngày đăng 04/11/2020 | 08:41 AM  | View count: 260
Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020; giao Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước...

Tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Ngày đăng 27/10/2020 | 02:10 PM  | View count: 3006
Ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 nhằm cung cấp kiến thức về một...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày đăng 23/10/2020 | 11:12 AM  | View count: 269
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Bộ Chính tri ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng 23/10/2020 | 11:09 AM  | View count: 272
Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác...

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

Ngày đăng 14/10/2020 | 03:18 PM  | View count: 406
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 4889/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư 79/2020/TT-BCA của...

Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng 12/10/2020 | 09:42 AM  | View count: 862
Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 74
Tổng: 3.878.461

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?