PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Ngày đăng 05/12/2022 | 03:36 PM  | View count: 13
Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng 05/12/2022 | 03:33 PM  | View count: 10
Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2022-2025

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới

Ngày đăng 10/10/2022 | 10:30 AM  | View count: 532
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới

Đại hội Chi bộ phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:57 PM  | View count: 539
Đại hội Chi bộ phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2022 - 2025

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:52 PM  | View count: 441
UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:51 PM  | View count: 449
Bộ Chính trị ban hành quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực đầu tư ở địa phương.

Ngày đăng 13/09/2022 | 02:49 PM  | View count: 467
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực đầu tư...

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:15 AM  | View count: 431
Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:12 AM  | View count: 393
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:27 PM  | View count: 400
Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai đoạn mới"

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:23 PM  | View count: 404
Toàn văn phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cách mạng trong giai...

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:17 PM  | View count: 396
Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung của công tác phòng, chống tiêu cực.

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:15 PM  | View count: 392
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:13 PM  | View count: 192
Chính phủ ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Ngày đăng 07/09/2022 | 03:08 PM  | View count: 106
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022.

Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:08 PM  | View count: 131
Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra kết quả thực hiện 10 năm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Thanh tra thành phố Hà Nội

UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:03 PM  | View count: 117
UBND Thành phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2022 | 02:02 PM  | View count: 112
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Ngày đăng 12/08/2022 | 10:23 AM  | View count: 144
Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Thành phố Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Ngày đăng 29/06/2022 | 04:17 PM  | View count: 456
Thành phố Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 139
Tổng: 5.994.693

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?