PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:45 PM  | View count: 591
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4973/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác giám sát, đánh...

Hà Nội chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:44 PM  | View count: 530
Ngày 25/9/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4691/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. ...

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:42 PM  | View count: 459
Ngày 10/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 4962/UBND-KT yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -...

Tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:32 PM  | View count: 392
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5462/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra,...

Tăng cường kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:31 PM  | View count: 500
Ngày 09/10/2017, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4933/UBND-KT về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày...

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:29 PM  | View count: 524
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ba Đình

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 876
Ngày 31/10/2017, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo...

Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:25 PM  | View count: 501
Ngày 30/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành...

Thành phố triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:24 PM  | View count: 518
Ngày 31/10/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Mục...

Tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:18 AM  | View count: 460
Ngày 11/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước,...

Thành phố ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lâp thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:05 AM  | View count: 977
Ngày 05/6/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Q uy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập ...

Thành phố ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/10/2017 | 09:02 AM  | View count: 473
Ngày 28/8/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5994/QĐ-UBND ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết...

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:59 AM  | View count: 502
  Ngày 7/ 10/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển ...

Thành phố triển khai thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:55 AM  | View count: 510
Ngày 14/8/2017, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động...

Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:52 AM  | View count: 754
Ngày 11/6/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước,...

Nghị định hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư

Ngày đăng 19/10/2017 | 08:51 AM  | View count: 834
Ngày 8/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng cho...

Thành phố ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 17/10/2017 | 04:22 PM  | View count: 473
Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6677/QĐ-UBND ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành ...

Thành phố ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 16/10/2017 | 02:09 PM  | View count: 453
Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6677/QĐ-UBND ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành ...

Thành phố triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính

Ngày đăng 16/10/2017 | 02:07 PM  | View count: 530
Ngày 27/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/10/2017 | 09:52 PM  | View count: 498
Ngày 14/9/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về thực hiện Chương trình phổ biến,...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.879.925

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?