PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 04: 01/02/2021 – 05/02/2021)

Ngày đăng 08/02/2021 | 09:40 AM  | View count: 645
Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan năm 2021.

Ngày đăng 07/02/2021 | 11:24 AM  | View count: 677
Chiều ngày 22/01/2021, Cơ quan Thanh tra thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị Cán bộ...

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 03: 25/01/2021 – 29/01/2021)

Ngày đăng 02/02/2021 | 09:47 AM  | View count: 544
Thực hiện công văn số 65-CV/ĐUK ngày 04/1/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố về tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 01/02/2021 | 11:40 AM  | View count: 648
Ngày 26/01/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...

Hà Nội ban hành Chỉ thị về thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:42 AM  | View count: 948
Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về về thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

Hà Nội ban hành Kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:41 AM  | View count: 813
Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021...

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tuần 2: 18/02/2021 – 22/02/2021)

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:38 AM  | View count: 494
Thực hiện công văn số 65-CV/ĐUK ngày 04/1/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố về truyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngày đăng 20/01/2021 | 03:24 PM  | View count: 739
Ngày 15/1/2021, Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự Hội nghị có các đồng...

Chuẩn bị và tiến tới Đại hội XIII của Ðảng

Ngày đăng 20/01/2021 | 11:12 AM  | View count: 438
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến 18/12/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Một số hoạt động của Thanh tra Thành phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 20/01/2021 | 10:49 AM  | View count: 389
Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Chuẩn bị và tiến tới Đại hội XIII của Ðảng

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:10 PM  | View count: 426
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến 18/12/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Ngày đăng 15/01/2021 | 09:58 AM  | View count: 433
Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2125/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm...

Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 07/01/2021 | 03:36 PM  | View count: 646
Ngày 09/12/2020 HĐND thành phố ban hành nghị quyết số 29/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội. Tổng...

UBND Thành phố Hà Nội công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày đăng 07/01/2021 | 03:34 PM  | View count: 1107
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5724/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách...

Hà Nội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:46 AM  | View count: 939
Ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 5743/KH-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021. ...

Hà Nội ban hành Chỉ thị về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:44 AM  | View count: 658
Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa ...

Hà Nội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 10:40 AM  | View count: 773
Ngày 30/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn ...

Hà Nội ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2021.

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 2033
Ngày24/12/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về phòng, chống dịch năm 2021. Hà Nội là Thành phố lớn, là...

Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:12 AM  | View count: 1383
Ngày23/12/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người...

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế cán bộ, công chức từ tháng 12/2020.

Ngày đăng 16/12/2020 | 03:08 PM  | View count: 1260
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ...

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 5.879.904

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?