Chế độ thông tin - báo cáo

Ngày 28/10/2013, Thanh tra Thành phố có văn bản số 2811/TTTP-TH về ciệc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 09/04/2018 | 2:58 PM  | View count: 1132

Chế độ báo cáo quy định tại văn bản số 2811/TTTP-TH ngày 28/10/2013 của Thanh tra Thành phố bao gồm:

1. Đề cương:

- Đề cương báo cáo tháng.

- Đề cương báo cáo quý, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm.

2. Biểu mẫu:

- Biểu 1a: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính.

- Biểu 1b: Tổng hợp kết quả thanh tra lĩnh vực ĐTXDCB.

- Biểu 1c: Tổng hợp kết quả thanh tra lĩnh vực tài chính ngân sách.

- Biểu 1d: Tổng hợp kết quả thanh tra lĩnh vực đất đai.

- Biểu 1đ: Tổng hợp kết quả thanh tra lại.

- Biểu 1e: Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành.

- Biểu 1f: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra.

- Biểu 1g: Tổng hợp kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra.

- Biểu 1h: Tổng hợp công tác xây dựng lực lượng thanh tra.

- Biều 2a: Tổng hợp kết quả tiếp công dân.

- Biều 2b: Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Biều 2c: Tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại.

- Biều 2d: Tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo.

- Biều 2e: Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

- Biều 3a: Kết quả chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Biều 3b: Danh sách các vụ tham nhũng được phát hiện trong kỳ.

Đề cương và biểu mẫu (tải tại đây).

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo

Ứng dụng nội bộ

 

Hiển thị Media

Không tìm thấy video nào

THời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng: 5.796.819

Bình chọn

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?