. Đề cương báo có sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giá sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử. - Tin mới - Thanh tra thành phố Hà Nội